Amb motiu del DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, proposem aquest taller per a públic adult, en el que treballarem amb contes i dinàmiques màgic-simbòliques, per connectar amb la nostra intuïció i empoderar la nostra nena / nen interior. A REUS – TARRAGONA

Divendres 8 de març; de 18 h a 21 h.
En col·laboració amb MANDALA REUS (Centre de psicologia)

 

Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, proponemos este taller para público adulto, en el que trabajaremos con cuentos y dinámicas mágico-simbólicas, para conectar con nuestra intuición y empoderar a nuestra niña o niño interior. En REUS – TARRAGONA.

Viernes 8 de marzo; De 18 h a 21 h.
En colaboración con MANDALA REUS (Centro de psicología)

Què tractarem / Qué trataremos

En aquest emblemàtic DIA INTERNACIONAL DE LA DONA volem proposar-te un taller diferent, a través del poder simbòlic dels contes tradicionals. És una proposta per empoderar a la nostra nena / el nostre nen interior, que barreja la sensibilitat amb la força i la valentia. Les dones que poblen aquest conte representen diferents arquetips, diferents facetes de l’energia receptiva. Totes/tots tenim una mica de cadascun d’aquests arquetips.
Abordarem aquest taller a través del conte popular rus: “Vasilisa, la bella”, recopilat pel folklorista Aleksandr Nikoláyevich Afanásiev, però en una versió adaptada.
Realitzarem un recorregut per la simbologia més destacada d’aquest bell conte i, a través d’una dinàmica màgic-simbòlica obrirem espai a la intuïció, alhora que anirem construint a poc a poc un objecte màgic simbòlic.
A les pròpies sensacions que desperti el conte s’afegirà l’experiència sensorial de la construcció de l’objecte simbòlic.
T’animem a participar en aquest taller de “cura a través dels contes”, en el qual podrem experimentar diverses sensacions i connectar-nos amb la/el nostre nena/nen interior.

En este emblemático DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, queremos proponerte un taller diferente, a través del poder simbólico de los cuentos tradicionales. Es una propuesta para empoderar a nuestra niña / nuestro niño interior, que mezcla la sensibilidad con la fuerza y la valentía. Las mujeres que pueblan este cuento representan diferentes arquetipos, diferentes facetas de la energía receptiva. Todas / todos tenemos un poco de cada uno de estos arquetipos.
Abordaremos este taller a través del cuento popular ruso: “Vasilisa, la bella”, recopilado por el folclorista Aleksandr Nikoláyevich Afanásiev, pero en una versión adaptada.
Realizaremos un recorrido por la simbología más destacada de este bello cuento y, a través de una dinámica mágico-simbólica abriremos espacio a la intuición, a la vez que iremos construyendo poco a poco un objeto mágico simbólico.
A las propias sensaciones que despierte el cuento se añadirá la experiencia sensorial de la construcción del objeto simbólico.
Te animamos a participar en este taller de «cuidado a través de los cuentos», en el que podremos experimentar diversas sensaciones y conectarnos con nuestra/o niña/niño interior.

Data i horari / Fecha y horario

Divendres 8 de març de 2024
Durada: 3 hores; de 18 h a 21 h
.

Viernes 8 de marzo de 2024
Duración: 3 horas; de 18 h a 21 h

Lloc / Lugar

MANDALA
C/ Jurats, 2, 4art pis, porta A.
43205 Reus
https://mandalareus.com/es/home/

UBICACIÓ / Ubicación

Dirigit a / Dirigido a

Concebut per a majors d’edat. Dirigit a qualsevol persona interessada en el seu creixement personal i abordatge emocional.
Àrees d’interès: terapeutes; psicòlegs; personal de geriatria; protecció a la infància; serveis socials; professors amb alumnes/as de totes les edats; pares, mares, tutors/as; amants dels contes; alumnes/as de la formació en Cuentoterapia o interessats en aquesta disciplina, etc.

.

Concebido para mayores de edad. Dirigido a cualquier persona interesada en su crecimiento personal y abordaje emocional.
Áreas de interés: terapeutas; psicólogos; personal de geriatría; protección a la infancia; servicios sociales; profesores con alumnos/as de todas las edades; padres, madres, tutores/as;  amantes de los cuentos; alumnos/as de la formación en Cuentoterapia o interesados en esta disciplina, etc.

Preu / Precio

25,00 €

Inclou: taller i materials.
El pagament és mitjançant transferència bancària. En l’apartat PAGAMENT tens les dades.

Incluye: Taller y materiales.
El pago se realiza mediante transferencia bancaria. En el apartado PAGO tienes todos los datos.

Formulari d’inscripció i pagament / Formulario de Inscripción y pago

PLACES LIMITADES en funció de l’aforament. S’atendran en estricte ordre d’inscripció.
Per a INSCRIURE’S si us plau EMPLENA EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
Aquest pas és indispensable, perquè es compra el material en funció de les persones inscrites.
ÚLTIM DIA D’INSCRIPCIÓ i PAGAMENT: dimecres 6 de març

.

PLAZAS LIMITADAS en función del aforo. Se atenderán en estricto orden de inscripción.
Para INSCRIBIRSE por favor CUMPLIMENTE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
Este paso es indispensable, pues se compra el material en función de las personas inscritas.
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN y PAGO: miércoles 6 de marzo.

Pagament / Pago

Fer transferència per 25,00 € a:
BBVA
ES05 0182 0297 3802 0202 5263
Titular: Asociación EIDEP – Escuela Internacional para el Desarrollo Emocional y Profesional

Referència: El teu nom i cogom + Vasilisa
ÚLTIM DÍA per fer el pagament: DIMARTS 6 DE MARÇ de 2024.

ENVIAR EL COMPROVANT PER EMAIL A: genesis@eidep.com

.
Hacer transferenia por 25,00 € a:
BBVA
ES05 0182 0297 3802 0202 5263
Titular: Asociación EIDEP – Escuela Internacional para el Desarrollo Emocional y Profesional

Referencia: Tu nombre y apellido + Vasilisa
ÚLTIMO DÍA para hacer el pago: MARTES 6 DE MARZO DE 2024.

ENVIAR EL COMPROBANTE POR EMAIL A: genesis@eidep.com

Facilita

Carme González Hernández – Barcelona

Conteterapeuta. Docent de la formació de Cuentoterapia, avalada per AICUENT (Associació Iberoamericana de Cuentoterapia). Narradora oral. Directora i Docent del programa “Educció lúdica”. Dinamitzadora de Risoteràpia i TERP (Tallers expressius del Riure Profund). Ludoformadora (Dinamització de tallers per al desenvolupament humà i rendiment professional). Monitora de temps lliure i animació a la lectura.

Certificada en: Cuentoterapia. Conte terapèutic. Risoteràpia. TERP. Ludoformació. Locució i Doblatge. Practitioner PNL. Constel·lacions Integratives (Camps de l’Ànima i de l’Esperit). Magnified Healing (primer nivell). Especialista en Axiologia formal i Interpretació de la prova de valors de Robert S. Hartman. Diplomada en Empresarials. Postgrau en control de gestió. En formació de Grau de Psicologia.

Altres estudis: Creació literària; Conte infantil; Monogràfics de Psicoteràpia. Gestalt d’adults i infantil, Psicoanàlisi i Psicoteràpia; Tallers de Clown; Teatre Terapèutic; Dansa-Teatre; Moviment expressiu; Katsugen-*Yuki; Bio-veu.

Altres treballs realitzats: 27 anys en empreses privades en càrrecs administratius, comptables, financers i gerencials; Docent del Diplomat Internacional per al Desenvolupament i la Innovació (a Colòmbia).

Fundadora i directora executiva d’Associació EIDEP i ConCdeCarmen
Perfil en LinkedIn
Canal de YouTube

.

Cuentoterapeuta. Docente de la formación de Cuentoterapia, avalada por AICUENT (Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia). Narradora oral. Directora y Docente del programa “Educción lúdica”. Dinamizadora de Risoterapia y TERP (Talleres expresivos de la Risa Profunda). Ludoformadora (Dinamización de talleres para el desarrollo humano y rendimiento profesional). Monitora de tiempo libre y animación a la lectura.

Certificada en: Cuentoterapia. Cuento terapéutico. Risoterapia. TERP. Ludoformación. Locución y Doblaje. Practitioner PNL. Constelaciones Integrativas (Campos del Alma y del Espíritu). Magnified Healing (primer nivel). Especialista en Axiología formal e Interpretación de la prueba de valores de Robert S. Hartman. Diplomada en Empresariales. Postgrado en control de gestión. En formación de Grado de Psicología.

Otros estudios: Creación literaria; Cuento infantil; Monográficos de Psicoterapia. Gestalt de adultos e infantil, Psicoanálisis y Psicoterapia; Talleres de Clown; Teatro Terapéutico; Danza-Teatro; Movimiento expresivo; Katsugen-Yuki; Bio-voz.

Otros trabajos realizados: 27 años en empresas privadas en cargos administrativos, contables, financieros y gerenciales; Docente del Diplomado Internacional para el Desarrollo y la Innovación (en Colombia).

Fundadora y directora ejecutiva de Asociación EIDEP y ConCdeCarmen
Perfil en LinkedIn
Canal de YouTube

Consultes / Consultas

Laura Pla
WhatsApp: +34 667 52 53 73

Consideracions / Consideraciones

L’organització es reserva el dret de cancel·lar el taller si no s’arriba al mínim de persones requerit per a poder impartir-se.
Si, una vegada inscrit/a, no pot assistir, SI US PLAU AVISI’NS EL MÉS AVIAT POSSIBLE, a l’efecte de coordinació i per a alliberar la plaça per a una altra persona interessada.
Gràcies per la seva col·laboració.
.

La organización se reserva el derecho de cancelar el taller si no se llega al mínimo de personas requerido para poder impartirse.
Si, una vez inscrito/a, no puede asistir, POR FAVOR AVÍSENOS LO ANTES POSIBLE, a efectos de coordinación y para liberar la plaza para otra persona interesada.
Gracias por su colaboración.

PROTECCIÓ DE DADES / PROTECCIÓN DE DATOS

Les dades que es consignin en el Formulari d’Inscripció quedaran incorporats a un fitxer del qual és responsable Associació EIDEP – Escola Internacional per al Desenvolupament Emocional i Professional. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per a tractar les seves dades per a atendre la seva sol·licitud, sempre d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva supressió.
En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió, o si escau, a la limitació i oposició al tractament, comunicant-lo per escrit, indicant les seves dades personals enviant un email a genesis@eidep.com.
.
Los datos que se consignen en el Formulario de Inscripción quedarán incorporados a un fichero del que es responsable Asociación EIDEP – Escuela Internacional para el Desarrollo Emocional y Profesional. Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, siempre de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales. Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, y se mantendrán mientras no solicite su supresión.
En cualquier momento usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión, o si procede, a la limitación y oposición al tratamiento, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales enviando un email a genesis@eidep.com.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario